NIEUWS


02.04.2019

RENAULT TRUCKS LEVERT EERSTE MILIEU-VRIENDELIJKE AFVALWAGEN OP CNG IN LIMBURG AAN BIONERGA LOGISTICS

Voor de huisvuilophaling in Hasselt en Sint-Truiden heeft Limburg.net een eigen kleine ophaaldienst. De vrachtwagens hiervoor worden geleverd door Bionerga Logistics.

Deze laatste investeerde op vraag van Limburg.net in de vergroening van hun vloot en schafte hiervoor een nieuwe Renault Truck D-wide CNG (compressed natural gas) afvalwagen aan.

Deze afvalwagen levert een vermindering in fijnstof van 95% t.o.v. een dieselwagen en stoot tot de helft minder koolstofmonoxide en stikstofoxide uit.

Deze investering draagt bij aan de doelstelling van Limburg.net om de milieueffecten van het inzamelen en verwerken van het afval te neutraliseren.