NIEUWS


01.09.2015

Samenwerkingsproject terugdringing brandstofverbruik met 13%

Bij distributievoertuigen

Renault Trucks heeft samen met zes partners de aftrap gegeven voor het project met de naam EDIT (Efficient Distribution Truck). Doel van het project is het terugdringen van het brandstofverbruik bij distributievoertuigen. Ten opzichte van de huidige productievoertuigen moet het verbruik met behulp van innovatieve technologieën met 13% worden teruggebracht. Het prototype dat wordt gebruikt is een Renault Trucks D Wide Euro 6 met koelopbouw. Het EDIT-project is gekwalificeerd door innovatiecluster LUTB, wat staat voor Lyon Urban Truck and Bus (personen- en goederentransport in de stedelijke omgeving), en geselecteerd in het kader van de 19e oproep voor het indienen van voorstellen voor FUI Régions (project op basis van unieke interministeriële fondsen).


Na de Optifuel Lab 2, het laboratoriumvoertuig met vele technologische innovaties gericht op terugdringing van het brandstofverbruik bij langeafstandstrucks, richt Renault Trucks zijn onderzoek nu op distributievoertuigen en heeft zojuist het EDIT-project gelanceerd (Efficient Distribution Truck) op basis van de Renault Trucks D Wide. Dit samenwerkingsproject voert Renault Trucks uit met zes partners: Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA de Lyon (LamCoS), IFSTTAR (LICIT). Het project is gekwalificeerd door innovatiecluster LUTB en ontvangt financiële ondersteuning van het fonds FUI Régions.

Het doel van het project is het ontwerpen en ontwikkelen van een demonstratievoertuig voor koeltransport dat 13% minder brandstof verbruikt dan het Euro 6-distributievoertuig dat als referentie dient. Dit demonstratievoertuig moet gebruikmaken van technologieën die in 2020 commercieel toepasbaar kunnen zijn en waarvoor iedere partner zijn knowhow inbrengt.

Het project steunt hiermee op verschillende onderzoeksrichtingen. Allereerst zal de aerodynamica van voertuig en koelopbouw grondig worden verbeterd. Vervolgens zal het prototype worden uitgerust met een micro-hybride-systeem met laag voltage, dat een deel van de remenergie via een elektrisch omkeerbare voorziening terugwint. Deze voorziening drijft hulpsystemen aan met de teruggewonnen energie en kan de verbrandingsmotor ad hoc ondersteunen.

Een andere onderzoeksrichting: de ontwikkeling van een nieuw rijhulpsysteem. Hierbij geven lampjes in drie kleuren een eventuele statusverandering weer, waarmee het snelheidsprofiel voor een minimaal verbruik wordt aangegeven. Ook zal het systeem de chauffeur in staat stellen de meest zuinige route voor zijn truck te kiezen. Tenslotte zullen er nieuwe banden met een verlaagde rolweerstand op het prototype worden getest. Afronding van het EDIT-project en levering van het voertuig worden verwacht in 2018.

Op termijn moet dit project leiden tot nieuwe afzetmogelijkheden op de Europese markt voor distributievoertuigen.