NIEUWS


 

27.01.2020

subsidies voor ecologisch en verkeersveilig transport

De Vlaamse overheid trekt voor de komende drie jaar opnieuw 36 miljoen euro steun uit voor groene, moderne en veilige vrachtwagens. De steun bedraagt maximaal 5.000 euro per voertuig en 100.000 euro per onderneming, gespreid over drie jaar. Jaarlijks krijgt de wegvervoersector een bedrag van 36 miljoen euro om de vrachtwagenvloot ecologischer en veiliger te maken. Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters verlengt de maatregel voor de komende drie jaar. Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) staat in voor het operationeel beheer van de steunapplicatie en voor de dossierbehandeling.

Wie komt in aanmerking?

De maatregel richt zich tot ondernemingen met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest en met minstens één vrachtwagen of samenstel (trekker en oplegger) voor het vervoer van goederen over de weg waarvan het maximaal toegestaan gewicht meer dan 3.5 ton bedraagt.

Wat komt in aanmerking?

De steun is gericht op de uitgaven (aankoop, huur of leasing) van volgende maatregelen:

  • rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag;
  • extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft;
  • extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast;
  • maatregelen ter bevordering van de efficiëntie;
  • maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats;
  • maatregelen ter vermijding van diefstal.

 

Renault Trucks heeft verschillende maatregelen die hieraan voldoen.

Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt 30 of 80% van de uitgaven (aankoop, huur of leasing) van de in aanmerking komende maatregelen. De steun is maximaal € 5.000 per opgegeven vrachtwagen die in België is ingeschreven. Een vrachtwagen kan maar één keer in aanmerking komen voor steun. Het maximum subsidiebedrag per onderneming  is € 100.000 voor drie opeenvolgende kalenderjaren (2017, 2018 en 2019) samen.

Wij zetten u hier graag mee op weg! Plan een gesprek in met de verantwoordelijke uit uw regio en we bekijken samen de mogelijkheden.

Contact