PRIVACY

PRIVACY

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Renault Trucks verkoopt al ruim een decennium vrachtwagens met ingebouwde communicatietechnologie. Op die manier willen we onze klanten krachtige en robuuste tools aanbieden en hen ondersteunen met telematicadiensten om hun activiteiten te optimaliseren.

In deze digitale context heeft Renault Trucks altijd bijzondere aandacht besteed aan de bescherming van gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens.

Voor Renault Trucks is de AVG - de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming - slechts een van de vele stappen in een proces dat in het begin van de jaren 80 begon.

In al die jaren is Renault Trucks zijn wettelijke verplichtingen nagekomen en vooral zijn verplichtingen in verband met de opeenvolgende versies van wet nr. 78-17 uit 1978 met betrekking tot informatietechnologie, gegevensbestanden en burgerrechten.

Hoewel dat optioneel was, heeft Renault Trucks sinds 2009 een functionaris voor gegevensbescherming, die verantwoordelijk is voor de naleving van de regels op dit vlak.

Dit maakte ook deel uit van het beleid van de Volvo Group waarvoor de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is.

Sinds 2013 maakt de bescherming van persoonsgegevens integraal deel uit van het IT-beleid dat geldt voor alle werknemers en dienstverleners (dit beleid is bij het Interne Reglement gevoegd).

In het kader van zijn voortdurende inspanningen om persoonsgegevens te beschermen, streeft Renault Trucks er al enkele jaren naar om hetzelfde engagement te bekomen van zijn dienstverleners en onderaannemers en past het de regels op dit vlak toe.

De AVG (in voege sinds 25 mei 2018) versterkt enkel het gegevensbeschermingsbeleid dat Renault Trucks al lange tijd hanteert. De aanpak van Renault Trucks wordt nu aangevuld met nieuwe elementen:

  • De implementatie van een nieuwe dienst onder leiding van een functionaris voor gegevensbescherming.
  • De opmaak van een register met documenten over richtlijnen voor de verschillende categorieën van persoonsgegevens en procedures die beter afgestemd zijn op de activiteiten.
  • Uiteindelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens een sterke IT-beveiliging nodig. Hiervoor werden interne controles uitgewerkt om een optimaal beveiligingsniveau te verzekeren.


Renault Trucks verzekert de veiligheid van ieders persoonsgegevens (partners, klanten en medewerkers).


Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens binnen de Volvo Group.

Meer informatie over de rechten van gegevenssubjecten.